O șansă pentru romi să își găsească un loc de muncă

podpeturi foto: reper24.ro

Fundația EMMA în parteneriat cu Profi Elements SRL vor crea 12 locuri de muncă pentru persoanele de etnie romă din regiunea Sud-Muntenia, în domeniul colectării selective a deșeurilor.

Fundația EMMA si compania Profi Elements SRL anunță lansarea proiectului POSDRU/168/6.1/G144908 privind dezvoltarea economiei sociale, prin implicarea persoanelor de etnie romă în activități de colectare selectivă a deșeurilor în regiunea Sud Muntenia, mai exact în mediul rural din județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul va conduce la crearea a trei structuri de economie socială, având drept profil colectare selectivă a deșeurilor. Acestea vor genera douăsprezece locuri de muncă stabile pentru persoane de etnie romă.

Obiectivul general al proiectelor derulate in cadrul acestui parteneriat constă în creșterea adaptabilității pe piața muncii a persoanelor excluse social sau expuse riscului de excluziune socială, în special în comunitatea romă.

Astfel, prin intermediul proiectului, partenerii vor desfaşura activităţi care să pregătească profesional persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile, pentru a face faţă cerințelor pieței muncii. 22 de persoane vor trece printr-o serie de etape de formare profesională, 12 dintre acestea urmând să fie angajate, iar celelalte 10 persoane vor beneficia de acţiuni de consiliere și orientare profesională.

Proiectul va oferi șansa unor locuri de muncă stabile, va merge în direcția eforturilor îndeplinirii obiectivelor europene și, în cele din urmă, va putea ajuta familiile și comunitățile de romi să îşi genereze resursele proprii necesare unui trai stabil și decent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *